30 de novembre del 2022

Donar nous als nens. Antologia. Gabriel Ferrater. Selecció i pròleg de Marina Porras. Editorial Comanegra. 2022.

Recull de textos de diverses procedències i de temàtiques variades (literatura, llenguatge, pintura, cartes, entrevistes i qüestionaris) que mostren un Ferrater interessat, sobretot, pel coneixement. 
“He fet tota classe d’oficis intel·lectuals. L’any 36 vaig descobrir Verlaine. Vaig estar durant set anys llegint molt i escrivint poemes, quasi bé tots en francès. Quan vaig tornar a Espanya em vaig dedicar amb molta atenció a la filosofia, vaig caure fins Ortega. Un bon dia —jo havia estat sempre una desgràcia per els matemàtiques— vaig veure que eren precisament les matemàtiques el que m’interessava i vaig fer uns cursos d’exactes. Després ho vaig deixar. L’estiu del 57, vaig descobrir Shakespeare. Em va caure el món a sobre. Vaig veure que en poesia es podia dir tot”. 
Aquest volum de tres-centes noranta-vuit pàgines quedarà amorrat al piló de “llibres d’aquest centenari curull de novetats i reedicions”.
Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula