20 d’abril de 2021

El mirall de les nostres penes. Pierre Lemaitre. Traducció d’Albert Pejó. Edicions Bromera. 2020.

Els esdeveniments històrics —l’ocupació alemanya de França en tres dates de 1940: 6 d’abril, 6 de juny i 13 de juny— explicats a través de la història de diversos personatges que en són víctimes i protagonistes involuntaris ensems. 
“El cap de serveis era un home d’un seixanta anys. Amb aquell rostre molsut i aquells llavis emmurriats, sempre feia la sensació que estava a punt de posar-se a plorar. Un efecte del cansament, segur, de les responsabilitats. Dirigir el ministeri d’Informació, és a dir, de la censura, cinc-cents agents la majoria normalistes, catedràtics, professors, oficials, personal diplomàtic, no era precisament una qüestió menor. Només calia entrar a l’hotel Continental, aquell formiguer, per entendre que les ulleres enormes que tenia sota els ulls no es devien a una vetllada que havia acabat tard ni a una esposa rondinaire”. 
Aquest volum de quatre-centes cinquanta-set pàgines quedarà amorrat al piló de “llibres que em regalà el seu traductor i em llegí d’una revolada”.
Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula