3 de març de 2021

Glosari. Eugeni d’Ors. Edicions 62. 1982.

Selecció a cura d’en Josep Morgades de les populars gloses publicades primer a La Veu de Catalunya i després a El Día Gráfico entre 1906 i 1921 d’aquest intel·lectual i ideòleg del noucentisme amb tantes llums com ombres (o més d'una cosa que de l'altra). 

"Dels punts suspensius 
Els punts suspensius formen part de l’arsenal d’immoralitat de la literatura contemporània. —Evidentment, al constatar això, devem dir-ho sense acritud. Solament el qui fos net de culpa podria tirar la primera pedra. 
Mes no és temerari afirmar que els punts apertanyen a un ordre estètic aproximadament anàleg als xiprers de Boecklin, a les llànties de Maeterlinck, al lirisme de tants altres, al conjunt de trucs i de mètodes, sota els quals correntment se dissimula la incapacitat per a la precisió. —En resum, un materialisme groller, sots pretext d’eteri espiritualisme. 
Perquè noteu això: se pretén que els mots són insuficients per a expressar certes emocions. I lo que no arriben a expressar les paraules, se vol que ho expressin, simplement, els signes tipogràfics! 
No. Contra tot això cal afirmar el poder, la profunditat de les paraules. Com cal afirmar, contra tot rastre de romanticisme, el valor, la profunditat possible de les idees. Se tracta només que dintre de les paraules, dintre de les idees, hi hagi l’Esperit. 
El qual viu més fàcilment, més fecundament, dintre de les primeres que dintre de les segones. I enlloc més incòmodament que en xiprers, llànties, punts suspensius i altres varietats múltiples d’aquesta fonamental deshonestitat que sol dissimular-se sota el nom d’ambient”. 

Aquest volum de tres-centes trenta-sis pàgines quedarà amorrat al piló de “llibres que en fa d’anys que volia llegir i mai trobava el moment fins que sí que el vaig trobar”. 

Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula