20 d’octubre de 2016

A manera de tascó. Notes sobre literatura. Vicent Alonso. Universitat de València. 2012.

Recull d’articles publicats a diaris i revistes diverses que aquest poeta, assagista i traductor del País Valencià divideix, per publicar-los en forma de llibre, en tres grans blocs: Llibres i dèries, Contra el mal de viure i A la manera de tascó. 
Tots ells tracten de la lletra impresa, és a dir de la vida, i de la relació que el seu autor hi manté. Aiguabarreig de vida i literatura, obres i vivències, noms i records, punt de partida a moltes altres lectures. 

“Potser són els poetes els qui amb més freqüència posen a prova el que fan. Quin poeta no s’ha parat un moment a escriure versos sobre l’essència de la poesia? Quin poeta, en la recerca del motius darrers de la seua obra, no ha confessat dubtes de pes sobre el gènere que practica? És cert que aprofitar la literatura per a reflexionar sobre la mateixa literatura no és patrimoni exclusiu dels poetes. Novel·listes, assagistes, contistes, etc. ho fan amb major o menor obstinació, però en el territori de la poesia aquests interrogants, dirigits al cor mateix de l’ofici, no esperen a ser formulats amb motiu de les habituals reflexions sobre la creació, sinó que es presenten durant l’exercici de la mateixa creació”. 

Aquest volum de tres-centes vuitanta-sis pàgines quedarà amorrat al piló de “llibres-sobre-llibres-que-permeten-una-lectura-en-paral·lel-amb-altres-llibres”.Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula