28 d’abril de 2016

Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Daniel Cassany. Editorial Empúries. 2006.


Assaig sobre la literacitat crítica, és a dir la capacitat dels lectors per interpretar les intencions últimes dels textos que llegeixen. Necessària, sobretot, en l’era digital on la diversitat de llengües, suports, nivells i registres exigeixen que prenguem més precaucions.
L’autor, practicant amb l’exemple, introdueix al seu discurs tres mentides deliberades que haurem de descobrir.
Qui vulgui més tasses, al final del volum trobarà una abundant i generosa bibliografia. 

“Tot té un punt de vista, una ideologia, una mirada parcial, uns interessos. No hi ha cap mirada neta. El biaix és omnipresent. Fins i tot sense malícia o intenció, la mirada és local i particular. Com a autors, només som un petit ésser que contempla el planeta des de casa seva. Com a lectors, som com un pollet de granja, confós, il·luminat per centenars de bombetes d’infrarojos que dibuixen ombres al sol des de mil angles”. 

Aquest llibre de dues-centes setanta pàgines quedarà amorrat al piló de “llibres que parlen de llibres i de com els llegim”.


Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula