28 d’octubre de 2015

Salem Zenia. Nekk d ajentaḍMm-izulga

A mm-izulga
rfed s yiri
Addud d yinzikmiren
Tagrawla?
Ddem tirni
bges i wfud ikerfen
Tekwmer tella
tegr irebbi
ɣer tama n wid-ak yettḍen
Tendeb tekla
ɣef tlelli
Idammen n wul-is uzzlen
Zeddiget am tala
Tṛeq amb yetri
D aɣbalu yettnuẓẓuren
A mm-izuhla
Akken i d-yenqer yeswi
Yeqqel-am rrgel ɣef allen


Jo sóc l’estranger.

Subjugada

Oh, dona subjugada!
Alça el cap.
Talla amb els turments.
La revolta?
S’implica.
No escatima esforços.
Tota ella és lluita,
la seva força
al costat dels seus
són penes i treballs
i sang vessada
per la llibertat.
És neta i pura
com la font d’aigua clara.
Brilla com una estrella.
Oh, dona subjugada.
Quan s’albira la llum
t’han embenat els ulls.Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula