17 de juny de 2013

Walt Withman. Leaves of grass. Poets To Come.Poets to come! Orators, singers, musicians to come!
Not to-day is to justify me and answer what I am for,
But you, a new brood, native, athletic, continental,
greater than before known,
Arouse! for you must justify me.

I myself but write or two indicative words for the future,
I but advance a moment only to wheel and hurry back
in the darkness.

I am a man who, sautering along without fully stopping,
turns a casual look upon you and then averts his face,
Leaving it to you to prove and define it,
Expecting the main things from you.


Traducció de Jaume C. Pons Alorda 

Fulles d’herba. Poetes del Futur-

Poetes del futur! Oradors, cantants, músics del futur!
No serà l'avui qui em justifiqui ni qui correspongui el meu destí,
Però sí vosaltres, una raça nova, pura, atlètica, continental, més gran
que tot el que s'hagi pogut conèixer fins ara,
Alceu-vos! Sou vosaltres qui m'haureu de justificar.

Jo tan sols escric una o dues paraules reveladores per al futur,
Jo tan sols avanço un instant per després retrocedir
i afuar-me de nou a la tenebra.

Jo sóc un home que, vagant a la ventura sense aturall,
us dirigeix una mirada casual i després us retira la cara,
Jo sols deixo que sigueu vosaltres qui em confirmeu i definiu,
Jo sols espero els vostres triomfs.
Etiquetes de comentaris:

0 que prenen la paraula