21 de març de 2012

Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions. Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume. Eumo Editorial. 2010.

Més de mil entrades amb concises definicions, exemples de creació pròpia i amb les seves equivalències del català a l'anglès, a l'espanyol i al francès.
Conté unes extenses referències bibliogràfiques. També un índex temàtic i tres d’alfabètics que permeten buscar les entrades en qualssevol de les tres llengües.
Aquest volum, eina útil per a lectors, escriptors i curiosos de la llengua, millora el Diccionari d'onomatopeies i mots de creació expressiva editat per Edicions 62.

caure barrabam / barrabom / barrabum2 / barrum / bom /borrobom / bum2 / burrum / paf2 /pam2 / pataf / patam / patapaf / patapam1 / patapim / pataplaf1 / pataplam / pataplim / pataplof / patapluf / patapum / patapuf / patapum1 / patatam / patatuf / patatum / patatxaf / patatxap / patatxof / patatxuf / patatxup / patum / patxap / pim / plaf / plam1 / plof1 / pluf / plum / pof / pom / puf7 / pum4 / tupatap / tupatup2 / tu-tup / txaf / txap / txof / txuf / txup / xaf / xap1 / xap2 / xof / xop / xuf4 / xup”

Aquestes dues-centes vuitant-una pàgines quedaran amorrades al piló de “llibres per llegir, consultar i fullejar”.Etiquetes de comentaris:

3 que prenen la paraula links to this post

3 Comments:

Blogger Sif said...

oh! uh! eu!

22 de març, 2012 08:46  
Blogger marina said...

Molt interessant!
Sempre tinc el dubte de com classificar i explicar els tra-la-rà, lum larai, patim patam patum etc que surten a les cançons. Ho trobaré en aquest diccionari?

Salut...!

22 de març, 2012 10:02  
Anonymous Anònim said...

Me´l vaig autoregalar,el dia de St Jordi sortint de la llibreria trobo l´autor (Manel Riera-Eures), li dic que me´l dediqui, molt amable.
Sap greu falta l´autora (Margarida Sanjaume).

alegria ai/ hip/ hurra/ iuhu/ iupi
oè/ oh/ oidà/ uau/ ui/ xe

Una onomatopeia pot dir més que mil paraules

Imma C.

27 de març, 2012 00:18  

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home